भूकम्पपीडितले अनुदान पाउनथाले

78
nfk|fs uflj;sf e"sDkkLl8tsf c:yfoL 6x/f nfk|fs uflj;sf e"sDkkLl8tsf nflu u'K;Lkfvfdf lgdf{0f ul/Psf c:yfoL 6x/f . e"sDkn] hf]lvddf k/]kl5 nfk|fs uflj;sf] a:tLnfO{ ;/sf/L lg0f{o;Fu} ;f]xL uflj;sf] u'K;Lkfvfdf ;fl/Psf] lyof] . oxfF Pgcf/Pgn] b'O{ jif{leqdf %&* 3/ lgdf{0f ug{] ;Demf}tfdf cfOtaf/ x:tfIf/ ePsf] 5 . tl:a/ M eLid/fh cf]emf÷/f;;
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

२१ जेठ, गोरखा, । बर्खाअघि नै घर बनाउनका लागि सरकारले पठाएको अनुदान रकम गोरखाको हंशपुर गाविसका लाभग्राहीले पाएका छन् ।

अनुदान रकम पाउनयोग्य ७१० जना भूकम्पपीडित (लाभग्राही) लाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक भच्चेकमार्फत ५० हजारका दरले धमाधम अनुदान रकम खातामा पठाएको पुनःनिर्माण प्राधिकरण उपक्षेत्रीय कार्यालय गोरखाका कर्मचारी गुणराज भट्टराईले बताए ।

लाभग्राहीको खातामा बिहीबार रकम पठाएको भन्दै उहाँले सो रकम झिकेर घर पुनःनिर्माणको काम सुरु गर्न भूकम्पपीडितलाई आग्रह गरेका छन् ।

हंशपुरमा गत चैतमा अनुदान पाउनयोग्य लाभग्राहीको सूची सार्वजनिक गरेपछि लाभग्राही र गाविस सचिवबीच अनुदानका लागि सम्झौता भएको थियो । गोरखा पुनःनिर्माणको काम हंशपुर गाविसबाट सुरु भएको हो ।

हंशपुर–४ काफलडाँडाका झननाथ अधिकारीले आफ्नो खातामा आएको अनुदान रकम झिकेको बताउँदै अब घर निर्माणको काम सुरु गर्ने बताए । ‘भूकम्पले नभत्कनेगरी घर बनाउने हो,’ उनले भने –’किस्ताबन्दीमा रकम दिँदा समस्या हुने भो ।’दुई लाखले घर निर्माण गर्न नसकिने भन्दै उहाँले निर्माण सामग्रीको ढुवानीका लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

लाभग्राहीलाई अनुदान वितरण गर्न राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक भच्चेकमा तीन करोड ८२ लाख ५० हजार पठाइएको थियो । लाभग्राहीसँग सम्झौता गरिएका बारपाक, सौरपानी, गुम्दा, मुच्चोक गाविसमा भने बैंकको पहुँच नभएकाले अनुदान रकम वितरण गर्न नसकिएको हो ।

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here